بهداد جونبهداد جون، تا این لحظه: 3 سال و 9 ماه و 20 روز سن داره
فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 14 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره

❤بهداد پسر خاله ی فاطمه❤

چقدر زود دیر میشود

نظرات (10)

مامان و بابامامان و بابا
12 خرداد 97 11:51
این آرامشت را دوست دارم بهداد جون کاش میشد آدم دوباره کودک بشه و اینجوری با آرامش و  ناز بخوابهبغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبا
مامان و بابامامان و بابا
12 خرداد 97 11:52
این آرامشت را دوست دارم بهداد جون کاش میشد آدم دوباره کودک بشه و اینجوری با آرامش و  ناز بخوابهبغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبابغلگلمحبتبوسچشمکزیبا
mahyamahya
13 خرداد 97 1:55
اجانممممم
mahyamahya
13 خرداد 97 1:55
گوگولیییییی مگولییی
خورشیدخورشید
13 خرداد 97 11:39
محبت محبتمحبت محبتمحبتمحبت محبتمحبتمحبتمحبت محبتمحبتمحبتمحبتمحبت محبتمحبتمحبتمحبتمحبت محبتمحبتمحبتمحبت محبتمحبتمحبت محبتمحبت محبت

13 خرداد 97 23:33
خدا این فرشته رو حفظ کنه آمین

13 خرداد 97 23:33
🌹🌹🌹🌹🌹 🌼🌼🌼🌼 🌹🌹🌹 🌼🌼 🌹

13 خرداد 97 23:33
🌹🌹🌹 ❤❤❤ 🌹

13 خرداد 97 23:33
🌼🌼🌼
❤❤
🌼
نگاهنگاه
14 خرداد 97 1:56
بوس